Vad är GDPR och en personuppgift?

GDPR (General Data Protection Regulation) är dataskyddsförordningen som ser till att skydda dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Lidh Reklam AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi hanterar i och med utskicken till nyinflyttade. Inom Lidh Reklam AB behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Lidh Reklam AB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns längre ner på sidan

Insamling av uppgifter
SPAR (Statens personadressregister) levererar namn och adressuppgifter på de som flyttat från en kommun till en ny kommun i en tvåveckorsperiod. Vi behandlar inga känsliga uppgifter och gör ingen profilering mer än urvalet nyinflyttade och ålder (18-80 år). När utskicken är gjorda raderar vi alla uppgifter och ingenting lagras hos oss.

Utskicken
Utskicken är ett samarbete mellan lokala företag och Lidh Reklam AB. Du får utskicket då du nyligen ändrat folkbokföringsort. För att kunna göra utskicket behandlar Lidh Reklam AB dina personuppgifter, såsom namn och adress.

Hantering av personuppgifterna
Personuppgifterna (namn och adress) lämnas ut till våra kunder som underlag för fakturan. Uppgifterna kommer via en länk till kunden där de är synliga i 45 dagar för att därefter raderas. Du är välkommen att kontakta Lidh Reklam AB om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan kontakta dataskyddsombudet via mejl till dpo@lidhreklam.se eller skicka ett brev till följande adress: Lidh Reklam AB, Olofsdalsvägen 25, 302 41 Halmstad.

Jag vill veta mer

Ja, jag vill att ni kontaktar mig om erbjudandet till nyinflyttade.